VÄLKOMMEN TILL INTEROC BYGGSPECIALISTER I SAMVERKAN

IMG_1245

Fastighetsmässan 2019

Interoc var representerade på fastighetsmässan 6-7e mars. Detta år var temat baserat på våra superkrafter som koncern. Tack till alla medverkande som var på plats och genomförde mässan. Vi vill även passa på och tacka för intresset från alla som besökte vår monter och arrangören för en väl genomförd mässa.

Se även vår intervju med branschaktuellt från mässan

https://branschaktuellt.se/massor/24564-var-bredd-gor-oss-vassa


Läs mer
Olympiaskolan 1

Olympiaskolan Helsingborg

Skolan är uppförd i tre till fyra våningar med fasad i gulmålad puts. Fönstersättningen är klassicistisk stil målade i Grönt och med detaljer som utmärker tiden då skolan byggdes. När Helsingborgs stad beslutade att renovera skolan omfattade en stor dela  av entreprenadkostnaden just fönsterpartierna. De nya skulle vara identiska med de gamla.

Hallstahammar

Interoc Dörr & Fönster

Interoc Dörr & Fönster har fått uppdraget av Hallstahem i Hallstahammar att genomföra ett fönsterbyte av 2100 fönster i olika fastigheter. 

 

Botkyrka

Botkyrka / Hallunda

På uppdrag åt Botkyrkabyggen AB utför Interoc en upprustning av Hallunda kvarteren.
Uppdraget är i första hand ett huvudobjekt och i andra hand resterande kvarter med en totalyta om ca 100 000 kvadratmeter.
Uppdraget beräknas pågå till 2022.

Handelsbanken

Handelsbanken - Blasieholmen

På uppdrag av Handelsbanken har Interoc Fasad fått förtroendet att restaurera fasaderna från 1700-talet. 

Utförandet består även av fönsterrenovering och markisbyte. 


Järfälla Simhall

Ny simhall Järfälla

Interoc Plattsättning har genomfört all plattsättning på Järfälla Simhall.