VÄLKOMMEN TILL INTEROC BYGGSPECIALISTER I SAMVERKAN

Olympiaskolan 1

Olympiaskolan Helsingborg

Skolan är uppförd i tre till fyra våningar med fasad i gulmålad puts. Fönstersättningen är klassicistisk stil målade i Grönt och med detaljer som utmärker tiden då skolan byggdes. När Helsingborgs stad beslutade att renovera skolan omfattade en stor dela  av entreprenadkostnaden just fönsterpartierna. De nya skulle vara identiska med de gamla.

Hallstahammar

Interoc Dörr & Fönster

Interoc Dörr & Fönster har fått uppdraget av Hallstahem i Hallstahammar att genomföra ett fönsterbyte av 2100 fönster i olika fastigheter. 

 

Botkyrka

Botkyrka / Hallunda

På uppdrag åt Botkyrkabyggen AB utför Interoc en upprustning av Hallunda kvarteren.
Uppdraget är i första hand ett huvudobjekt och i andra hand resterande kvarter med en totalyta om ca 100 000 kvadratmeter.
Uppdraget beräknas pågå till 2022.

Handelsbanken

Handelsbanken - Blasieholmen

På uppdrag av Handelsbanken har Interoc Fasad fått förtroendet att restaurera fasaderna från 1700-talet. 

Utförandet består även av fönsterrenovering och markisbyte. 


Järfälla Simhall

Ny simhall Järfälla

Interoc Plattsättning har genomfört all plattsättning på Järfälla Simhall.

INTEROC_SLUSSEN_170608_ADAM5079_WEBB_sRGB

Stadsmuseet

Interoc fasad har putsat om alla fasader.