Fasadmurning KTH

2018-04-17
Interoc Fasad har fått i uppdrag av PEAB att utföra fasadmurningen på KTH.