Ramavtal med HBV i hamn – gäller till och med 2018

2016-12-13
Efter lång väntan är det klart att Interoc Dörr och Fönster och Interoc Fasad återigen kammat hem fönsteravtalet med HBV.

HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Fönster 16-141, anbudsområde A-E. Avtalstiden gäller från och med 2016-10-01 till och med 2018-09-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. 

HBV har antagit följande företag som leverantörer i respektive anbudsområde (angivna i bokstavsordning):
Interoc Dörr och Fönster och Interoc Fasad finns med under dessa kategorier:

A - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser inklusive montering.

B - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser inklusive montering.

C - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä, leveranser inklusive montering.