Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och förståelse för de kunder och de byggnader vi arbetar med. Vi kan erbjuda en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk.

Vi utför alla slags reparationer och underhållsarbeten och bland våra kunder finns både kommunala och börsnoterade fastighetsbolag men även mindre privata fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar. Vi jobbar med de flesta typer av fastigheter, kommersiella, bostads- och miljonprogramsfastigheter. Vi har också en lång och gedigen kunskap att renovera kulturhistoriska byggnader.

En stor del av vår serviceverksamhet utförs löpande utan fast arbetsplatsorganisation och utförs av vår personal som kommer till er med utrustade servicebilar. Många av våra kunder väljer att teckna ramavtal för att säkerställa sitt behov av byggservice. Vi har också erfarenhet av förtroendeentreprenader där vi kommer in i tidigt skede och arbetar tillsammans med dig som kund. Vi hjälper till med utredningar, budgets och tar fram rätt konsulter, leverantörer eller underentreprenörer för just ert behov för att på så sätt leverera den mest fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen.


I samarbete med våra nischbolag utför vi bland annat:

  • Om- och tillbyggnader
  • Lägenhetsrenoveringar i badrum och kök
  • Stambyten
  • Fasad- och fönsterarbeten 


Vi har specialisthantverkare inom:

  • Plattsättning
  • Mur och puts
  • Fönster och dörrar
  • Betongrenovering