Fasadrenovering

Interoc är sedan decennier specialiserade på fasadrenovering. Vi har gedigen kunskap när det gäller fasadrenovering, fasadskivor, puts och murning. Vi är helt enkelt experter på hela fastighetens utsida.

Vi bygger energismart

Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprogramsfastigheter. Ofta stora projekt med höga krav på energieffektivisering och bestående kvalitet. Därmed har vi byggt upp värdefull erfarenhet för att klara olika krav på klimatåtgärder. Vi kan även verifiera den minskade energiåtgången. Självklart följer vi Boverkets byggregler för ROT-arbeten och Energimyndighetens rekommendationer. 


Genuin hantverkstradition

Interoc Fasads verksamhet startade redan på 1960-talet. Inom bolaget, från murare till företagsledning, finns en genuin hantverkstradition. Genom åren har vi renoverat många gamla kulturfastigheter. Det ställer särskilda krav på kunskap om äldre material och metoder men också äldre fasader och fastighetsdetaljer ska hanteras för att kunna återställas. För din trygghet är vi även medlemmar i SPEF - Murnings- och Putsentreprenörerna. 


Vi utför fasadrenoveringar Stockholm och hela Sverige och har många nöjda kunder runt Mälardalen så som Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Västerås och Enköping m.fl.