Integritetspolicy

Bästa kund

Den 25:e maj 2018 inträdde Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som blivande, befintlig eller tidigare kund hos oss, om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.


Uppgifter som du lämnar – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer/ organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max 7 år efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar samt följa bokföringslagen. Vi sparar inte mer uppgifter än vi behöver och arbetar för att alltid ha så säker hantering som möjligt, speciellt avseende mer integritetskänsliga uppgifter.


Du hittar mer djupgående information kring våra rutiner för informationsinsamling och hanteringen av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, i vår integritetspolicy. Vill du ta del av den kompletta versionen av vår integritetspolicy, veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi raderar alla personuppgifter rörande dig/ditt företag, så går det naturligtvis bra. Kontakta då:

info@interoc.se