Vi på Interoc, och de företag vi arbetar med, ska tillsammans driva byggbranschens och samhällets utveckling mot en hållbar framtid.

För oss är det en självklarhet att ständigt utöka och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi tar ansvar i alla led och erbjuder alltid hållbara lösningar och ansvarsfulla affärer för både kunder, samarbetspartners och våra medarbetare.

Hållbarhet är en integrerad del av Interocs kärnvärden och dagliga verksamhet. Vi värdesätter hållbarhet på flera olika plan, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.