Vi arbetar med KMA utifrån BF9K, ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. 

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten.

BF9K innehåller:

  • Certifieringsregler
  • Krav på egenkontroll i projekten
  • Krav på utbildning
  • Krav på rutiner i projekten
  • Krav på administrativa rutiner.