I Interoc Plattsättning arbetar vi med KMA utifrån BKMA, ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. 

Övriga bolag i koncernen är ej certifierade men arbetar med bolagsanpassade verksamhetssystem som har liknande kravbild.

Verksamhetspolicy

BKMA innehåller:

  • Certifieringsregler
  • Krav på egenkontroll i projekten
  • Krav på utbildning
  • Krav på rutiner i projekten
  • Krav på administrativa rutiner.