Interocs ekonomiska ansvar handlar om det sätt som vi gör affärer på, vår affärsetik och de krav vi ställer på vår koncern och våra underleverantörer. Detta för att säkerställa att Interoc på längre sikt bidrar till ett förbättrat samhälle, samtidigt som vi bedriver en lönsam verksamhet. 

För att skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och oss själva ser vi alltid till innan ett projekt påbörjas  att samtliga parter har tillgång till de resurser som krävs för att utföra ett hållbart arbete. En viktig utgångspunkt är att alla parter som är involverade i Interoc, både internt och externt, ska främja och arbeta utefter våra KMA-mål.

Vi ser alltid till att teckna korrekta avtal med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att samtliga parter sköter sina finansiella och juridiska åtaganden på rätt sätt.