Historik

Den samlade kompetensen inom Interoc spänner över många årtionden

Flera av verksamheterna inom Interoc-gruppen har en historia som sträcker sig många årtionden bakåt, Interoc grundades 1950. Inom vår fasad- och plattsättnings verksamhet finns exempelvis en mycket gedigen hantverkskompetens med ursprung som saknar motstycke i Sverige. Förutom fasadkompetensen från Interoc finns även ett arv med företagskultur från Opus Mur & Puts som förvärvades 2002. Vår Plattsättningsverksamhet har utfört i princip alla större och mer komplexa simhalls-projekt de senaste 20 åren.


"Fokus har under alla år varit att med hög hantverkskompetens och kundcentrerad projektledning bygga, renovera och underhålla byggnader i Storstockholm och Mälardalen samt inom vissa verksamheter hela Sverige."


Interoc Fasad, Interoc Plattsättning och Interoc VVS ägdes perioden 2002 – 2011 av Peab-koncernen, men sedan 2011, när Interoc köptes ut från PEAB, är vi en helt fristående, ägarledd, företagsgrupp.

Interoc Dörr & Fönster - är en nystartad verksamhet från 2012 där personal med lång och gedigen erfarenhet från dörr och fönsterbranschen åtar sig alla typer av dörr- och fönsterbyten.