FastighetsMässan 24-25 NOV 2021

Besök oss i monter G:08 på årets mässa för Fastighetsbranschen. Fastighetsmässan är mötesplatsen som sammanför leverantörer av fastighetslösningar med Stockholms fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltarbolag i syftet att skapa driftsäkra, hållbara och lönsamma fastigheter.

Kom och besök vår monter som i år har temat "Energirenovera"
Klimatskalet på ett hus är största orsaken till värmeförluster. 60 procent av all tillförd energi går förlorad genom fönster, väggar och tak. Svenska staten ger från oktober 2021 och två år framåt upp till 50 % i bidrag till förbättringar på flerbostadshus som leder till energieffektiviseringar på minst 20 %. Läs mer om bidraget här.

Nu kan du spara i klimatpåverkan
Självklart är regeringens satsning på energisparbidrag också en satsning på klimatet. Varje kWh vi sparar motsvarar stora mängder i besparade utsläpp av koldioxid. Det ligger nära hjärtat för oss alla att göra så mycket vi kan för att vara med och bidra med hållbarhet och klimatomställning. Energirenoveringsåtgärder för ditt hus är ett mycket gott bidrag i det arbetet.

Nu har Interoc tre energilösningar
Just nu erbjuder vi tre olika anpassade energirenoveringslösningar som uppfyller kraven för 50 % i energisparstöd:
→ Byte till nya fönster och tilläggsisolering av vinden – spara 40 kWh/m2
→ Fasadisolering – spara 55 kWh/m2
→ Totallösning med fönster, fasad och vindsisolering – spara 95 kWh/m2 

Vi ser fram emot att träffa dig i vår monter G:08 för att berätta mer om våra energirenoveringslösningar!

HÄMTA DIN BILJETT HÄR

Kontaktperson

Dela