Interoc utvecklar och bygger 48 välplanerade bostadsrätter

Interoc utvecklar och bygger 48 välplanerade bostadsrätter i ett samarbete med Nordsten Fastigheter. Bostadsrätterna byggs i fyra separata patriciervillor som byggs i Steninge slottsby.

Interoc utvecklar och bygger 48 välplanerade lägenheter i varierande storlekar varav flera av dem på vindsplan med charmiga takkupor. Brf Västergård byggs i Steninge slottsby och består av fyra separata Patriciervillor. Husen är klassiskt eleganta och kommer att ligga lugnt och rofyllt i området. Fokus har lagts på tak och proportionerna kring fönster vilket ger ett representativt men inte dominerande avtryck i området. Byggnadernas symmetri och klassiska design gör att husen kommer att vara attraktiva och stå sig väl över tid.

Säljstart av etapp 1 (hus C och D) planeras till våren 2021. Projektet är ett samabete med Nordsten Fastigheter

Läs mer på brfvastergard.se/

Kontaktperson

Stylized icon of a person.

Per-Olov Rågfelt

Koncern
Koncernchef/Senior Advisor
E-post
Dela