Juldonation till hållbar byggteknik

Interoc skänker juldonation till KTH Live-In Lab som forskar om hållbar byggteknik. Donationen kommer användas till forskning, utbildning och drift inom ramen för Live-In Labs verksamhet. Interocs donation bidrar till Live-In Labs pågående arbete med att möjliggöra smarta och hållbara byggnader för framtiden.


KTH Live-In Lab säkerställer att KTH blir ett hållbart campus och att Stockholm behåller sin ledning inom hållbar stadsutveckling med fokus på digitalisering och smarta städer. Detta sker genom att accelerera innovationstakten inom samhällsbyggnadssektorn, baserat på excellens i forskning, utbildning och samverkan.

Syfte
KTH Live-In Lab är en plattform för accelererad innovation i samhällsbyggnadssektorn och för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-In Lab driver flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Genom att accelerera innovationstakten inom bygg- och fastighetssektorerna möjliggör KTH Live-In Lab framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader.

Mål
Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

Läs mer om artikeln här och KTH Live-In Lab.

Kontaktperson

Dela