Najaden tar form

Nu har Interoc börjat riva ställningen på Najaden i Haninge och man kan se resultatet av en fullständig modernisering av det yttre klimatskalet.

Ställningen på Najaden har nu börjat rivas och moderniseringen av det yttre klimatskalet kan nu skönjas. Fasaden har öppnats upp på ett flertal ställen och ersatts med glasmidjor och burspråk med glas.Fasaden har även tilläggsisolerats och putsats, samt fönster är bytta till 3-glas fönster.Ombyggnaden av Najaden ingår i ett program för att modernisera Haninge Centrum.Om ni har frågor kring detta projekt och har ett liknande projekt kan ni hör av er till

Magnus Dahlberg 0725-390311

Kontaktperson

Dela