Renovering av Stadsmuseet

Renovering av Stockholms Stadsmuseums fasad

Interoc utför renovering och putsning av Stockholms Stadsmuseum. Alla detaljer på fasaden blir putsade med en tidsenlig struktur såsom valv, pilastrar och lister. Interoc utför även putsarbeten inomhus på väggar tak och valv.Projektet startade vintern 2016/2017 och beräknas pågå till början på 2018.

Kontaktperson

Dela