Affärsidé

Interoc är en byggkoncern bestående av flera byggspecialister som värdesätter nya som gamla kundrelationer. Med vår spetskompetens levererar vi hållbara totallösningar inom såväl renovering som nyproduktion och utveckling av fastigheter.

Vision

Vi bygger och renoverar hållbara fastigheter för framtiden.

Mission

Vi bygger Sverige med ledande specialister. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapar vi framtidens hållbara fastigheter för både kund och samhälle.

Våra värdeord

Kompetens

Med över 70 år i byggbranschen har vi samlat på oss en stor mängd erfarenhet och kompetens. Vår kunskap inom nyproduktion, underhåll av fastigheter, kundrelationer och samhällsutveckling gör att vi ständigt kan leverera arbeten av högsta kvalitet till våra kunder, nya som gamla. Vi tror på att göra det man är bäst på och därför har vi samlat specialister inom olika delar av byggsektorn under ett och samma tak. På så sätt kan vi ta oss an projekt, stora som små - utan att tumma på kvalitén.

Lösningsorientering

Vi strävar efter att alltid möta kundens behov på bästa sätt och leverera ett slutresultat som överträffar förväntningarna. Med kortare beslutsvägar, kreativa lösningar och en förståelse för dig som kund skapar vi värde, både idag och i framtiden. Vi ser alltid möjligheter att utveckla våra relationer, våra kompetenser och vår verksamhet. Ständigt lärande är nyckeln till utveckling och framgång.

Hållbarhet (ekologisk, social & ekonomisk)

Vi värdesätter hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som byggföretag har vi ett stort ansvar gentemot våra anställda, våra kunder och samhället i stort och detta är något vi fokuserar mycket på. Minskad energiförbrukning, ökad jämställdhet och en cirkulär ekonomi är inte något vi strävar efter i framtiden utan något som bör ses som en självklarhet redan idag.