Interocs kompetens har vi byggt upp i årtionden. Tack vare vår erfarenhet vet vi att det lönar sig att ständigt förnya sig och blicka mot framtiden. 

Interoc grundades 1950 och flera av verksamheterna inom Interoc-gruppen har en historia som sträcker sig många decennier bakåt. Inom vår fasad- och plattsättningsverksamhet finns en mycket gedigen hantverkskompetens med svåröverträffad erfarenhet i Sverige. Förutom specialistkompetensen inom fasad som härstammar från Interoc finns även ett arv med företagskultur från Opus Mur & Puts, kända för att ta komplexa fasadjobb, som förvärvades 2002. Vår plattsättningsverksamhet är ledande i branschen och har utfört en övervägande majoritet av alla större och mer komplexa simhallsprojekt de senaste 20 åren.

"Fokus har under alla år varit att med hög hantverkskompetens och kundcentrerad projektledning bygga, renovera och underhålla byggnader i Storstockholm och Mälardalen samt inom vissa verksamheter omfatta hela Sverige."

Interoc Fasad, Interoc Plattsättning och Interoc VVS ägdes perioden 2002 – 2011 av Peab-koncernen, men sedan 2011, när Interoc köptes ut från PEAB, är vi en helt fristående, ägarledd, företagsgrupp.

Interoc Dörr & Fönster är en verksamhet från 2012 där personal med lång och gedigen erfarenhet från dörr- och fönsterbranschen åtar sig alla typer av dörr- och fönsterbyten runt om i hela landet.