Najaden

Fönsterbyten och rivning av fasad, samt uppbyggnad av nya fasad. Nya burspråk, nya glaspartier. Ca 3000 fönster och 6000 m2 fasadyta, ABT 06, entreprenadsumma ca 100 Mkr.

”Tillsammans med beställaren tog vi fram kostnadseffektiva lösningar för att förvandla en tråkig 80-tals-fasad till en modern och attraktiv byggnad i centrum av Haninge.”
Dela

Vill du veta mer om detta projekt, kontakta oss på:

E-post: info@interoc.se
Tel: 08 - 20 05 10

KontaktformulärAnbudsförfrågan