Vi på Interoc är sedan decennier specialiserade på fasad. Vi har en stor kunskap när det gäller fasadrenovering, tilläggsisolering och puts, fasadputs och murning - vi är helt enkelt experter på hela fastighetens utsida. 

Vi bygger energismart

Vi ser det vi bygger idag som en självklar del av framtiden. Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprogramsfastigheter, stora projekt med höga krav på energieffektivisering och bestående kvalitet. Därmed har vi byggt upp en värdefull erfarenhet för att klara olika krav på klimatåtgärder. Vi kan verifiera den minskade energiåtgången, utöver att vi självklart alltid följer Boverkets byggregler för ROT-arbeten och Energimyndighetens rekommendationer.

Inte bara en fasad 

Interoc Fasads verksamhet startade redan på 1960-talet. Inom bolaget, från murare till företagsledning, finns en genuin hantverkstradition. Genom åren har vi renoverat många gamla kulturfastigheter, det ställer särskilda krav på kunskap om äldre material och metoder men också hur äldre fasader och fastighetsdetaljer ska hanteras för att kunna återställas. För din trygghet är vi även medlemmar i SPEF - Murnings- och Putsentreprenörerna.

Vi utför fasadrenoveringar i Stockholm och runt Mälardalen så som Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Västerås och Enköping m.fl.

Personerna bakom kompetensen

Andreas Pettersson

Jag började som murare och har jobbat med arbetsledning och projektledning i 15 år

Namn:
Andreas Pettersson

Titel:
Arbetschef och verksamhetschef på Fasad AB

Hur länge har du jobbat på Interoc? 
Fyra år.

Berätta lite om vad du har för kompetens, erfarenheter och utbildning. 
Jag har haft många olika roller genom åren vilket gett mig en chans att utveckla mina kunskaper inom bland annat murning och putsning, men också ledarskap och andra mer administrativa områden. Jag började som murare och har jobbat med arbetsledning och projektledning i 15 år med sammanlagt 30 år av erfarenhet inom fasadarbeten. Idag är jag arbetschef och ansvarar över verksamheten. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Dagarna kan se olika ut för mig då jobbet som arbetschef med egna projekt består av många olika delar, projektledning, vara platschef och ombud. Det handlar alltså både om att stå med fötterna ute på projekten, men också att sitta med administrativa uppgifter som bland annat prognoser, kalkyler, upphandling, anbud och kontrakt. 

Vad är det roligaste med att jobba med det du gör?
Det är ett av de få områdena där det är ett hantverk som ligger bakom. Det är inte en abstrakt slutprodukt, man kan se och ta på resultatet.

Utvalda referensprojekt

Stockholm
Botkyrka Norsborg
Fler referenser