Vi på Interoc är sedan decennier specialiserade på fasad. Vi har en stor kunskap när det gäller fasadrenovering, tilläggsisolering och puts, fasadputs och murning - vi är helt enkelt experter på hela fastighetens utsida. 

Vi bygger energismart

Vi ser det vi bygger idag som en självklar del av framtiden. Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprogramsfastigheter, stora projekt med höga krav på energieffektivisering och bestående kvalitet. Därmed har vi byggt upp en värdefull erfarenhet för att klara olika krav på klimatåtgärder. Vi kan verifiera den minskade energiåtgången, utöver att vi självklart alltid följer Boverkets byggregler för ROT-arbeten och Energimyndighetens rekommendationer.

Inte bara en fasad 

Interoc Fasads verksamhet startade redan på 1960-talet. Inom bolaget, från murare till företagsledning, finns en genuin hantverkstradition. Genom åren har vi renoverat många gamla kulturfastigheter, det ställer särskilda krav på kunskap om äldre material och metoder men också hur äldre fasader och fastighetsdetaljer ska hanteras för att kunna återställas. För din trygghet är vi även medlemmar i SPEF - Murnings- och Putsentreprenörerna.

Vi utför fasadrenoveringar i Stockholm och runt Mälardalen så som Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Västerås och Enköping m.fl.

Personerna bakom kompetensen


Utvalda referensprojekt

Stockholm
Botkyrka Norsborg
Fler referenser