Interoc Fastighetsutveckling producerar hållbara och moderna bostäder med kvalitet i detaljer som alltid kännetecknat riktiga byggmästare. Vi kallar det byggmästarkvalitet, för det var så man tänkte och byggde förr.

Vi bygger hållbara boenden med spännande arkitektur och kvalitet

Interoc Fastighetsutveckling skapar långsiktigt kloka, hållbara och genomtänkta bostäder med arkitektur som sticker ut och kvalitativa materialval som tillsammans ger ”här vill jag bo -länge”-känslan . Arkitekturen kan vara modern, klassisk eller en blandning av olika stilar – men alltid anpassad till områdets karaktär och framtidsvision samt alltid med de boendes bästa för ögonen.

Vi vidareutvecklar den goda byggtraditionen med digital teknik för hållbara fastigheter

Vårt helhetstänkande inom byggproduktion medverkar till att bygga vidare på det långsiktigt hållbara samhället samtidigt som vi tillvaratar och vidareutvecklar byggtraditioner genom att vi drar nytta av vår byggkunskap samt digital teknik och moderna metoder för att uppnå hållbar, effektiv produktion.

Interoc Fastighetsutveckling vill bidra till ett hållbart, effektivt och attraktivt byggande, genom att utveckla fastigheter som är lika attraktiva för oss som för kommande generationer.

Personerna bakom kompetensen

Per-Olov Rågfelt

Utvalda referensprojekt

Fler referenser