VVS-Installation

Efter många årtionden av erfarenhet inom VVS-installation har vi byggt upp en bra kompetens inom området.

Interoc VVS har en lång erfarenhet och ett gediget kunnande av rörinstallationer. Vi jobbar både med nyproduktion av bostäder och lokaler samt renovering- och ombyggnad. Vi är auktoriserade på Säker Vatteninstallation och vi är även medlemmar i VVS-företagen, vilket är en extra trygghet för dig som kund. Tillsammans med våra andra Interoc bolag utför vi även stambyten och rot-renoveringar.

Välj hur du vill anlita våra erfarna VVS-montörer 

Antingen låter du oss arbeta som underentreprenör när ni själva håller i hela entreprenaden eller så väljer du att tryggt låta oss ta hand om hela renoveringsprojektet, från start till slut. Det bästa är när vi är med från början och deltar i projekteringen av varje steg i produktionen. Då kan vi utifrån teknikkompetens och materialkännedom rita upp och genomföra en optimal installation.


Vi arbetar framför allt i Stockholm men har också många kunder från hela Mälardalen.